Medlemmerne af foreningen MF Færgehans er grundstenen i vores forening. Uden alle jer er det ikke muligt at bevare Færgehans som et sejlende stykke kulturhistorie. Den historie der handler om Færgehans selv men også om Stige færge, Færge Hans og hans gæve familie.

Foreløbigt har medlemmernes kontingent og hjælp betydet at Færgehans er blevet malet, de gamle færgelejer ved Stige og Bogø er blevet repareret, at vi har kunnet gennemføre de planlagte sejladser i 2016, vores nye hjemmeside og meget andet. Det vil vi meget gerne takke hver enkelt af jer for!

Foreningen MF Færgehans drives udelukkende af private midler og støttes således hverken af Odense kommune eller andre offentlige institutioner.

Foreningen er som nævnt meget afhængige af al den støtte vi kan få fra medlemmer, sponsorer eller virksomheder, som ønsker at melde sig ind i foreningen. Det er en dyr fornøjelse at passe på Færgehans men en skøn fornøjelse!

Sådan melder du dig ind i MF Færgehans:

Du kan vælge et eller flere af følgende medlemskaber:

Enkelt medlem. Pris 150,- kr. årligt.

Husstand. Pris 250,- kr. årligt.

Virksomhed. Pris 1.000,- kr. årligt.

Sådan betaler du:

1. Via Netbank: beløbet skal indbetales til Middelfart Sparekasse på Reg. nr.: 0755 Konto nr.: 3226816290

Ved indmeldelse bedes du oplyse følgende: navn, adresse, e-mail og telefon nr. samt hvilket medlemsskab du ønsker:
Enkeltpersoner (150,- kr.), Husstand (250,- kr.) eller virksomhed (1.000,- kr.)

2. Mobile Pay: 26 82 47 84 (Vores kasserer Jan Trolle)

3. Du kan også melde dig ind ved at møde op, når vi afholder sejladser med Færgehans (Se venligst sejladser).
Her kan du betale kontant eller med Mobile Pay.

Efter din indbetaling modtager du hurtigst muligt en bekræftelse på dit medlemsskab.

Vi sender dig et medlemsbevis når vi har modtaget din indbetaling.

Vi håber på din fortsatte opbakning og støtte

På forhånd tak! Med venlig hilsen

Bestyrelsen MF Færgehans